Hoppa till innehåll
Min Sida

Mark- och miljödomstolar

Finns vid fem tingsrätter och handlägger till exempel mål om tillstånd till vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet samt frågor om hälsoskydd och naturvård.

Tingsrätterna avgör också mål med anknytning till plan- och bygglagen, exempelvis byggnation och rivning.

Mark- och miljödomstolarnas beslut kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.