Hoppa till innehåll
Min Sida

Nödtestamente

  Testamente i särskild form som är giltigt under vissa förutsättningar.

Enligt svensk rätt ska ett testamente uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt; det ska vara skriftligt, undertecknat och bevittnat. Om en person som vill bestämma om sin kvarlåtenskap befinner sig i en situation där det inte är möjligt att upprätta ett formenligt testamente, godkänner lagen ett så kallat nödtestamente, under vissa förutsättningar.

Det finns två typer av nödfallstestamenten: muntligt testamente inför två vittnen, eller en handling skriven och undertecknad utan vittnen av en testator (ett så kallat holografiskt testamente).

Dessa testamenten är giltiga bara om personen på grund av sjukdom eller annat nödfall var förhindrad att upprätta ett testamente enligt formkraven. Om en testator under tre månader efter upprättandet av ett nödtestamente har haft möjlighet att skriva ett testamente enligt formkraven, upphör nödtestamentet att gälla.