Hoppa till innehåll
Min sida

Överförmyndare

En förtroendevald person som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares uppgifter.

Alla kommuner ska ha en överförmyndare, som väljs av kommunfullmäktige. Kommunerna kan bestämma att det istället för överförmyndare ska finnas en överförmyndarnämnd.