Hoppa till innehåll
Min sida

Överförmyndarnämnd

Nämnd som utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares uppgifter.

Överförmyndarnämnden har samma uppgifter som en överförmyndare. Nämnden utses av kommunfullmäktige och ska bestå av minst tre ledamöter.