Hoppa till innehåll
Min sida

Skiljenämnd

Nämnd som kan avgöra tvister där man förlikas istället för att ärendet tas upp i allmän domstol.

Skälet till att välja att skiljenämnd ska pröva en fråga istället för domstol är att ett det förfarandet ofta är snabbare och att beslut och handläggning då inte är offentligt.