Hoppa till innehåll
Min sida

Svaromål

Svarandens talan.

I svaromålet anges bland annat i vilken mån kärandens yrkande medges eller bestrids.

Jämför tredskodom.