Hoppa till innehåll
Min sida

Tomträtt

En slags nyttjanderätt som gäller för obestämd tid.

Den som har en tomträtt ska betala en avgift till jordägaren. Beloppet är oförändrat under bestämda tidsperioder och förhandlas om vid tidsperiodens slut. Huvudregeln är att tidsperioden är tio år.

Tomträttsavtal får inte säga upp av tomträttshavaren, men fastighetsägaren kan däremot säga upp avtalet vid vissa bestämda perioder. Enligt huvudregeln ska den första perioden vara minst 60 år om det gäller bostadsbebyggelse.

Tomträtt ska inskrivas på liknande sätt som den som gäller för lagfart vid fastighetsförvärv. Tomträtt får även belastas med panträtt, servitut och rätt till elektrisk kraft.