Hoppa till innehåll
Min sida

Svenskarnas nya konsumentköplag!

En ny konsumentköplag trädde ikraft den 1 maj 2022 och ersätter den tidigare lagen från år 1990. Bakgrunden är två nya EU-direktiv på konsumenträttens område som antogs våren 2019, där det ena behandlar att tillhandahålla digitalt innehåll och digitala tjänster och det andra försäljningen av varor. Här gör vi tre nedslag i viktiga förändringar som du behöver känna till när det gäller anpassningarna till den digitala utvecklingen, förstärkt konsumentskydd och köp av levande djur.

Varor och tjänster med digitalt innehåll

Avsikten med den nya lagen är bland annat att modernisera konsumenträtten vid köp av digitala varor och tjänster, och att anpassa reglerna till utvecklingen på den digitala marknaden.

Några nyheter:

Förstärkt konsumentskydd

För att stärka skyddet för dig som konsument och för att förbättra hur länge varor ska förväntas hålla införs bland annat nya regler för hur länge en näringsidkare ansvarar för så kallade ursprungliga fel.

Några nyheter:

Köp av levande djur

Särskilda regler gäller nu om du köper levande djur. Syftet är att skapa en bättre ordning för både näringsidkare och konsumenter och att bidra till en god djurvälfärd och respekt för djur.

Några nyheter:

  • Som nämndes ovan är fristen förlängd för hur länge en näringsidkare ansvarar för ett ursprungligt fel, från sex månader till två år. Undantag görs dock just vid köp av levande djur - där gäller istället sex månader som den tid under vilken ett fel som utgångspunkt ska anses vara näringsidkarens ansvar.
  • En särskild regel införs när det gäller undersökning av ett levande djur innan ett köp. Om konsumenten har undersökt djuret, eller låtit bli att göra det trots att näringsidkaren har uppmanat till det, begränsas möjligheten för konsumenten att göra gällande fel.
  • I lagen införs en uttrycklig hänvisning till djurskyddslagen, som gäller under alla stadier av ett köp.

Den nya konsumentköplagen gäller för varor och tjänster där köpet skett från och med den 1 maj 2022. För varor och tjänster köpta före 1 maj 2022 gäller den gamla konsumentköplagen. Lagen gäller endast när du som privatperson köper något av en näringsidkare. Om du köper en vara eller tjänst av en annan privatperson så gäller i stället köplagen och avtalslagen.