Hoppa till innehåll
Min sida

Entreprenadavtal ger dig kontroll över byggprojektet

Många anlitar hantverkare för att bygga om och renovera utan att skriva ett enda avtal. I konsumenttjänstlagen finns regler för att säkerställa att konsumenter får avtalsenliga och säkert utförda tjänster. Men räcker det?

Ser man till de tvister som uppkommer med anledning av att man anlitat en hantverkare, så rör många frågor vad man har kommit överens om beträffande arbetets omfattning och priser. Detta betyder att om något går fel och det inte finns ett skriftligt avtal, kan det bli svårt för en privatperson att i efterhand att bevisa vad man har kommit överens om.

Innehåll:

Anchor tag: 1

Bra research minskar risken för problem 

För att undvika att det uppstår problem och missförstånd när man anlitar en hantverkare bör man tänka på följande saker:

Anchor tag: 2

Jämför hantverkare

Ta in anbud från flera olika hantverkare innan du bestämmer dig för en viss hantverkare. Du bör även be om referenser till tidigare kunder för att kunna bilda dig en uppfattning på hantverkarens arbete.

Anchor tag: 3

Skriv ett avtal!

För att säkerställa vad du och hantverkaren har kommit överens om är det viktigt att ha ett skriftligt avtal om uppdraget. Det finns standardavtal som du kan använda, till exempel Hantverkarformuläret 09 för reparation och ombyggnad samt ABS 09 för husbyggen och tillbyggnadsarbeten. Tänk på att inte betala i förskott för en hantverkartjänst. Om det uppkommer behov av tilläggsarbeten så är det viktigt att du upprättar ett skriftligt avtal om dessa arbeten också. Det är alltid svårt att i efterhand visa vad man har kommit överens om när det inte är i skrift.

Anchor tag: 4

Skattesedlar och försäkringar

Du bör även kontrollera att hantverkaren har F-skattesedel. Om hantverkaren endast har A-skattsedel betraktas du som arbetsgivare. Det betyder att du är skyldig att dra av skatt och betala arbetsgivaravgift och försäkringar. Genom att ringa kronofogden kan du få uppgift om hantverkaren har obetalda skulder vilket kan medföra risk för att hantverkaren går i konkurs innan arbetet är avslutat.

Anchor tag: 5

Är hantverkaren behörig?

Kontrollera även att hantverkaren har den behörigheten som behövs för de arbeten som ska utföras. Denne måste även ha en försäkring för eventuella skador som kan uppkomma i samband med det arbete som utförs.

Detta visar att de regler som utformats i konsumenttjänstlagen inte ger tillräckligt skydd, om du inte själv vidtar vissa åtgärder i samband med att du anlitar hantverkare. Genom att följa råden här ovan kan du undvika många problem som annars lätt uppkommer vid en entreprenad och medför att uppdraget blir betydligt dyrare  än vad du har kalkylerat med från början.

Juridisk ordbok