Hoppa till innehåll
Min sida

Checklista inför separation

Idag bor och lever många par i Sverige som sambor. Samtidigt är det inte alltid tydligt när man börjar betraktas som sambo och vad detta medför. Vad händer till exempel vid en separation och bör man skriva ett samboavtal?

Innehåll:

Anchor tag: 1

När betraktas man som sambor?

För att betraktas som sambor i lagens mening krävs att två personer stadigvarande bor tillsammans, har ett parförhållande samt ett gemensamt hushåll. Med andra ord räknas exempelvis två vänner som bor tillsammans inte som sambor.

Anchor tag: 2

Vad gäller när sambos separerar?

Utifrån vad sambolagen säger ska sambors samboegendom delas lika. Med samboegendom menas gemensam bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk. Om man inte vill att sambolagen ska gälla kan man upprätta ett så kallat samboavtal. Med ett samboavtal har man möjlighet att avtala bort sambolagen helt eller delvis.

Anchor tag: 3

Hur blir det med bostad?

Om bostaden är förvärvad för att ni ska bo där tillsammans är huvudregeln att den ska delas lika. Om någon av parterna däremot har förvärvat en bostad utan syftet att bostaden ska brukas för gemensam användning är sambolagen inte tillämplig, och bostaden kommer inte vara föremål för en bodelning.

Anchor tag: 4

Så kan du tänka kring era saker

Ett tips är att upprätta ett samboavtal och eventuellt även ett skuldebrev.

Frågor och svar

Det finns fortfarande en poäng med att upprätta ett samboavtal även om ni äger bostaden till lika stor del, till exempel för att reglera möbler och dylikt.

Nej sambor ärver inte varandra. Därför är det viktigt att skriva ett testamente om du vill att din sambo ska ärva dig. Detta kan vara särskilt viktigt om ni äger en bostad gemensamt.

En sak att tänka på när parterna går in med olika kontantinsatser är att upprätta ett skuldebrev. Det ger en trygghet för den av parterna som går in med den större kontantinsatsen och kan vara ett sätt för att undvika konflikt. Ett skuldebrev ska kombineras med ett samboavtal för att få fullverkan.

Juridisk ordbok