Hoppa till innehåll
Min sida

Olika kontantinsatser vid köp av bostad

Det är en vanlig situation att makar eller sambor lägger in olika kontantinsatser vid köp av bostad. Den som har betalat mer vill i många fall bli kompenserad för detta vid en separation eller försäljning av bostaden. I många fall har detta inte reglerats utan vid en eventuell separation får den maken/sambon som har lagt in mer i kontantinsats veta att denne inte har någon laglig rätt att få tillbaka summan.

Det räcker inte med ett muntligt avtal för att reglera detta, utan det behöver regleras skriftligt. Många kontaktar oss efter att de har tillträtt bostaden och artikeln kommer beröra det vanligaste sättet att reglera frågan om olika kontantinsatser mellan makar och sambor när man redan har tillträtt bostaden.

 

Lösningen för makar med olika kontantinsatser vid bostadsköp

Om man är gift och har köpt en bostad där man har lagt in olika summor i kontantinsats ska det regleras genom ett skuldebrev och ett äktenskapsförord. Det räcker inte med enbart ett skuldebrev, utan för att det ska bli korrekt krävs även ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet ska den gemensamma bostaden samt den fordran enligt skuldebrevet som den maken som har lagt in mer i kontantinsats har på den andra maken göras till enskild egendom.

 

Samboavtal: En viktig del av att reglera olika kontantinsatser vid bostadsköp

Om man är sambor och har köpt en bostad där man lagt in olika i kontantinsats ska det regleras genom ett skuldebrev och ett samboavtal. I det här fallet räcker det inte heller med enbart ett skuldebrev. Då ska man även ha ett samboavtal där man avtalar bort sambolagens regler om bodelning för bostaden för att det ska bli korrekt.

 

Skuldebrev formel: Hantera betalning av olika kontantinsatser smidigt

Om den ena maken/sambon har lagt in 100 000 kronor i kontantinsats och den andra maken/sambon har lagt in 400 000 kronor i kontantinsats är formeln för skuldebrevet följande:

400 000 – 100 000 = 300 000 / 2 = 150 000 kronor.

Formeln är skillnaden på summorna delat på två.

Den maken/sambon som har lagt in mer i kontantinsats har alltså lånat ut 150 000 kronor till den andra maken/sambon vid köpet.  

 

Övrigt

Det finns andra metoder för att reglera olika kontantinsatser vid köp av bostad, men detta är den vanligaste. En metod som är bättre i vinst- och förlusthänseende är exempelvis att inneha olika ägarandelar utefter den insats man har gjort i bostaden. Alla situationer är dessutom olika och det som nämnts ovan kanske inte just gäller i er situation. Därför är det bra att kontakta oss på HELP för att veta mer hur just du skyddar dig på bästa sätt.

Juridisk ordbok