Hoppa till innehåll
Min sida

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar som reglerar vilken egendom som ska ingå i bodelning. Giftorättsgods är den egendom som delas lika mellan makarna vid en bodelning. Motsatsen till giftorättsgods är enskild egendom.

Utgångspunkten när ett äktenskap ingås är att all egendom är giftorättsgods. Det betyder dock inte att makar i ett äktenskap äger varandras egendom, utan värdet av egendomen som är giftorättsgods ska delas i lika delar vid äktenskapsskillnad.

Genom äktenskapsförord kan makarna bestämma att deras egendom eller delar av den, i stället för giftorättsgods, ska vara enskild egendom. Den enskilda egendomen undantas då och ingår alltså inte vid en hälftendelning av makarnas giftorättsgods på grund av äktenskapsskillnad.

Makarna kan även göra det omvända, genom äktenskapsförord bestämma att egendomen som tidigare varit enskild i stället ska vara giftorättsgods.

Innehåll:

Anchor tag: 1

När behöver du ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord kan behövas till exempel:

 

Anchor tag: 2

Vad finns det för formkrav på äktenskapsförord?

För att ett äktenskapsförord ska gälla ska det vara:

 

Anchor tag: 3

Kan äktenskapsförord skrivas innan giftermål?

Det går att skriva ett äktenskapsförord innan giftermål, men det börjar gälla först när äktenskapet ingåtts. Om äktenskapsförordet är inlämnat till Skatteverket inom en månad från dagen då giftermålet ägde rum så gäller det från och med dagen då äktenskapet ingicks. Om äktenskapsförordet däremot är inlämnat en månad efter giftermålet eller senare så gäller det från dagen det lämnas in till Skatteverket.

 

Anchor tag: 4

Hur ska innehållet i äktenskapsförordet vara utformat?

Äktenskapsförord kan vara utformade på olika sätt. Många väljer att skriva det tillsammans med en jurist. Innehållet i äktenskapsförordet måste vara tydligt specificerat, man bör undvika vaga formuleringar såsom ”mina pengar på banken”. Äktenskapsförordet omfattar den egendom som makarna har vid tillfället då äktenskapsförordet upprättas. Det enklaste tillvägagångssättet är att skriva att all egendom ska vara enskild egendom. Det är när viss egendom görs till enskild som formuleringarna i avtalet måste vara mer specifika.

 

Anchor tag: 5

Måste man göra något särskilt med egendom som är enskild?

När egendom gjorts till enskild är det viktigt att hålla den egendomen separerad så att den inte sammanblandas med giftorättsgods. Om man till exempel gjort pengar till enskild egendom och sätter in de på ett konto med pengar som är giftorättsgods sammanblandas pengarna och när man betalar något från det kontot går det inte längre att utröna vad som är enskild egendom och vad som är giftorättsgods.

 

Anchor tag: 6

Tips

Om något ändras, om det tillkommer egendom ni vill göra till enskild eller om ni inte längre vill ha enskild egendom utan endast giftorättsgods, går det bra att skriva ett nytt äktenskapsförord. Om det sker förändringar i era egendomsförhållanden kan det därför vara bra att plocka fram äktenskapsförordet och fundera över om ni fortfarande vill ha det som det står. Så länge man är överens går det alltså bra att skriva ett nytt avtal.

Juridisk ordbok