Hoppa till innehåll
Min sida

Ett samarbetssamtal kan hjälpa om ni har svårt att enas om barnen

När föräldrar separerar vill de att barnen ska få det så bra som möjligt. Även om de bägge vill barnens bästa kan åsikterna gå isär om vilken lösning som faktiskt är bäst. Det man som föräldrar kan behöva ta ställning till är exempelvis hur barnen ska bo efter separationen. Det här kan vara jobbiga frågor att diskutera under en separation som givetvis kan vara mycket uppslitande i övrigt.

De allra flesta lyckas på egen hand komma överens om vad som ska gälla men ibland kan det underlätta om man tar hjälp av någon oberoende person för att diskutera dessa frågor.

Vänd dig till familjerätten

Alla föräldrar har möjlighet att vända sig till sin kommun och familjerätten där. Familjerätten hjälper till med att ordna samarbetssamtal mellan föräldrar. Vid samtalen träffas man tillsammans med personal från familjerätten för att prata kring just de frågor som man själv och den andra föräldern är oense om. Familjerätten har dock ingen beslutanderätt och kan exempelvis inte bestämma hur barnen ska bo, om det är det som föräldrarna inte kan komma överens om.

Om ärendet går till domstol

Om föräldrar är väldigt oense, eller om det av andra skäl inte är möjligt att lösa frågor kring barnen med hjälp av familjerätten, får man istället vända sig till domstolen. Det som domstolen bland annat kan ta ställning till är vem som ska ha vårdnaden om barnen, alltså vem som ska ha den juridiska bestämmanderätten över barnen. Vårdnaden kan tillfalla antingen den ena föräldern eller båda föräldrarna gemensamt. Domstolen kan också ta ställning till hos vem barnen huvudsakligen ska bo och hur mycket de ska träffa den förälder som de inte bor tillsammans med.

Vill du veta hur en process i domstolen går till finns det beskrivet i:

"Vårdnadstvister – så går en domstolsprocess till".

Har du HELPs Juristförsäkring?

Kontakta din jurist genom att logga in på Min sida

Min sida
Juridisk ordbok