Hoppa till innehåll
Min sida

Missnöjd med renoveringen? Agera direkt!

Anlitat en hantverkare för att renovera hemma? Men så blir det kanske inte som du tänkt dig. Vad ska man som konsument göra när man upptäcker felen? Vid reparations- och ombyggnadsarbeten där beställaren är konsument och hantverkaren är näringsidkare är i första hand konsumenttjänstlagen tillämplig.

Om det har inträffat ett fel under renoveringen så gäller konsumenttjänstlagen.

Tjänsten är felaktig om någon av nedanstående punkter är uppfyllda:

Enligt konsumenttjänstslagen ska konsumenten klaga ”inom skälig tid” efter det att konsumenten har märkt eller borde ha märkt felet. Har konsumenten klagat inom två månader ska det alltid anses vara inom ”skälig tid".

Konsumenten får dock inte klaga senare än tre år efter det att arbetet är slutförd. Är arbetet utfört på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker så ska konsumenten klaga senast inom 10 år efter det att uppdraget avslutades. Finns det en längre reklamationstid som följer av garanti eller annan utfästelse så gäller den reklamationstiden.  

Enligt konsumenttjänstlagen ska konsumenten klaga inom ovannämnda angivna tider, annars förlorar konsumenten rätten att åberopa felpåföljderna i lagen.

Tips och råd

Reklamera skriftligen inom de ovannämnda tidsramarna och var tydlig med skälet till din reklamation. Klagar du inte i tid så riskerar du att förlora rätten att åberopa felen och därmed även felpåföljderna. 

 

Har du HELPs Juristförsäkring?

Kontakta din jurist genom att logga in på Min sida

Min sida
Juridisk ordbok