Hoppa till innehåll
Min sida

Pensionssparande vid bodelning

Ett gift par som sedan skiljer sig, måste fördela sin egendom genom bodelning enligt lag.  Den egendom som ska ingå bodelningen är den som kallas giftorättsgods. Det är nästan all egendom som vardera make äger och som inte har förordnats till enskild egendom genom äktenskapsförord, testamente  eller gåva.

Vi får många frågor om huruvida pensionssparande ska ingå i en bodelning då pensionssparande i de flesta fall består av likvida medel som inte kan nyttjas förrän pensionsåldern har inträtt.

Innehåll:

Anchor tag: 1

Skillnad på privat pensionssparande och tjänstepension

Pensionssparande kan ske genom bland annat privat pensionssparande och tjänstepension. Medan privat pensionssparande är sådant sparande man gör själv, är tjänstepension pensionssparande som en arbetsgivare gör åt en. I 10 kap. 3 § äktenskapsbalken regleras det att

"rättigheter som inte kan överlåtas eller som i annat fall är av personlig art ska inte ingå i bodelning om det skulle strida mot vad som gäller för rättigheten."

Detta kan framstå som en otydlig skrivelse, men när det kommer till pensionssparande kan denna skrivelse appliceras. Eftersom tjänstepension är pension som man får i och med att man är anställd på en arbetsplats så är den av personlig art och kan inte kan överlåtas och därför ska den inte ingå i en bodelning. Däremot, vad avser privat pensionssparande, är det sådant man kan råda över själv på det viset att man kan lägga in hur mycket kapital man vill samt överlåta om man så önskar och det är därför privat pensionssparande ska ingå i en bodelning.  

Det finns dock sällan huvudregler utan undantag. Det finns vissa situationer när tjänstepension kan komma att ingå i en bodelning. Det som är avgörande är om man har förfoganderätt över sparandet. Detta kan framstå som förvirrande då man sällan har förfoganderätt över någon pension eftersom man inte kan nyttja pensionssparandet förrän man inträtt pensionsåldern. Däremot är det avgörande om man kan lägga in hur mycket kapital man vill och/eller överlåta pensionssparandet. 

Anchor tag: 2

Löneväxling

En sådan situation kan uppstå när det kommer till tjänstepension när man gör någonting som kallas löneväxling. Det innebär att man frivilligt har möjlighet att genom sin arbetsgivare ta en del av sin lön och växla den mot tjänstepension. Då kan det uppfattas som att man förfogar över tjänstepensionen. Därutöver kan en person som har en enskild firma och således är sin egen arbetsgivare ha tjänstepension i eget namn. I det fallet kan det bli så att tjänstepensionen ingår i en bodelning då man såsom avtalspart kan råda över tjänstepensionen själv. Det som däremot kan konstateras avseende pensionssparande vid bodelning är att det inte alltid är självklart huruvida det ska ingå i en bodelning eller inte.

Vi rekommenderar att kontaktar oss på HELP så en av våra jurister kan ge vägledning i hur du bör tänka samt hur du  ska gå tillväga!

 

Har du HELPs Juristförsäkring?

Kontakta din jurist genom att logga in på Min sida

Min sida
Juridisk ordbok