Hoppa till innehåll
Min sida

Barns rätt till arv

När man vill upprätta ett testamente kan det vara flera tankar och frågor som uppstår. Går det att testamentera till vem som helst? Finns det några begränsningar för hur det går att testamentera?

Innehåll:

Anchor tag: 1

Arvslott och laglott: Vad är skillnaden och hur påverkar det hur du testamenterar?

Inledningsvis kan sägas att det endast är bröstarvingar som har en lagstadgad rätt att ärva. Bröstarvingar är huvudsakligen barn, men om ens barn har avlidit och lämnat efter sig egna barn så träder dessa i sin förälders ställe. Det är således barn och barnbarn som kan vara bröstarvingar.

Utan ett testamente får bröstarvingarna sin arvslott, men det finns olika scenarion på hur det kan se ut.  Arvslotten innebär att bröstarvingarna ärver allt efter den avlidne. Arvslotten går att begränsa, men endast till hälften. Den lagstadgade rätten för bröstarvingar att ärva sina föräldrar, eller mor- eller farföräldrar, kallas i lag för laglott. Laglotten utgör 50 % av den avlidnes tillgångar och denna del påverkas inte av hur många bröstarvingar den avlidne har, utan förblir 50 %. Det innebär att om den avlidne har en bröstarvinge får denne 50 %, om den avlidne har två bröstarvingar får de 25 % var, osv. Laglotten kan inte begränsas, vilket innebär att om den avlidne, under sin livstid, har upprättat ett testamente som begränsar bröstavingarnas laglott så har de rätt att begära sina delar ändå. Det är dock inte i alla scenarion som bröstarvingarna har rätt att få ut av sin del av arvet direkt. 

Anchor tag: 2

Arv efter äktenskap: Vilka regler gäller?

Är arvlåtaren gift och har gemensamma bröstarvingar med den efterlevande maken ärver den efterlevande maken all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, då det i detta scenario finns en presumtion om att bröstarvingarna ärver först när båda föräldrarna har gått bort.

Är arvlåtaren gift och har bröstarvingar från tidigare förhållande ärver bröstarvingarna direkt och den efterlevande maken ärver inte.

Anchor tag: 3

Arv efter samboförhållande: Vilka regler gäller?

Sambor ärver inte varandra, oavsett om det finns bröstarvingar eller inte och i dessa fall krävs ett testamente för att de ska kunna ärva varandra. Finns det bröstarvingar ärver de således direkt. Genom ett testamente går det att begränsa bröstarvingarnas rätt till arv, men som ovan framkommer, inte fullt ut. Bröstarvingarna har i de senare två scenariona alltid rätt till sin laglott direkt, trots testamente.

Juridisk ordbok