Hoppa till innehåll
Min sida

Exet struntar i avtalet om barnen - det här gäller!

Alla separationer leder inte till domstolstvister om vårdnad, boende och umgänge, vilket är bra för alla. En del föräldrar kommer själva överens om hur de vill lösa sin familjesituation. Ett sådant avtal kan stå sig under en längre tid, i bästa fall ända till dess att barnen når vuxen ålder. Ibland kan det dock hända något som gör att den ena föräldern plötsligt väljer att inte följa vad som har bestämts.

Resultatet kan bli att en förälder mister sina tider med barnen eller får lida av indragna umgängestillfällen. Den som hamnar i en sådan situation ställer sig naturligtvis frågan "vi har ju ett avtal, har mitt ex verkligen rätt att göra så här?"

Samarbetssamtal hos familjerätten

Faktum är att det som många betraktar som ett avtal egentligen "bara" är en överenskommelse mellan parterna och en överenskommelse gäller endast så länge parterna är överens. Om man har olika uppfattning om hur boendet eller umgänget ska se ut finns det ingenting i lagen som reglerar hur barnen ska bo eller umgås med respektive förälder. I det här skedet rekommenderar vi varmt att parterna i första hand vänder sig till familjerätten i den kommun där barnen är folkbokförda. Familjerätten är en enhet på socialtjänsten och finns i varje kommun. De hjälper bland annat till med samarbetssamtal när två föräldrar har svårt att, på egen hand, komma överens om barnen.

Juridisk ordbok