Hoppa till innehåll
Min sida

Är mahr giltigt enligt svensk rätt?

I islamisk rätt finns begreppet mahr, som närmast liknar brudgåva. Mahr kan se olika ut, mannen kan vara ålagd att ge egendom till sin fru när de gifter sig, eller senare. Om mahr är giltigt enligt svensk rätt eller inte har prövats av svenska domstolar de senaste åren. Det har också prövats av Högsta domstolen.

Innehåll:

Anchor tag: 1

Vad är mahr?

Inom islam betraktas äktenskapet  som ett kontrakt mellan makar. Avtal om mahr är i allmänhet en del av det äktenskapskontraktet och innebär att en man som ska gifta sig för över, eller förbinder sig att föra över, egendom till sin blivande fru. Storleken på mahr varierar. Den bestäms bland annat av kvinnans sociala ställning före äktenskapet och av hennes familjs rang. 

 

Anchor tag: 2

Mahr i svensk rätt

Högsta domstolen konstaterade att om makar då de gifter sig har bestämt sig för att bo i Sverige, ska svensk rätt gälla. Det avtal om mahr som Högsta domstolen prövade gällde att i framtiden utge mahr, mål nr T 2415-15.

Om det fanns en så kallad gåvoavsikt vid avtalstillfället kan avtalet enligt Högsta domstolen jämföras med ett löfte om gåva. Dock följer det av 8 kap. 2 § äktenskapsbalken att ett löfte från den ena maken att ge en gåva till den andra maken under äktenskapet, inte är bindande.  

Enligt Högsta domstolen kan inte heller ett avtal om att utge mahr i framtiden anses vara ett äktenskapsförord. Ett sådant reglerar nämligen om egendom som tillhör eller tillfaller någon av makarna ska vara hans eller hennes enskilda egendom, eller om det ska vara giftorättsgods. Därför är det inte möjligt att avtala om gåvor mellan makar i form av ett äktenskapsförord

 

Anchor tag: 3

Mahr vs äktenskapsförord

Enligt Högsta domstolen har avtal om att utge mahr när den andre maken fordrar det viss likhet med ett avtal om partiell framtida bodelning under eller efter äktenskapet. Enligt 9 kap. 13 § första stycket äktenskapsbalken får makar avtala om bodelning eller annat som har samband med bodelningen, så kallat föravtal. Föravtal får man dock bara göra direkt inför en äktenskapsskillnad. Om föravtalet ingås långt i förväg eller utan samband med en äktenskapsskillnad är avtalet inte giltigt. Enligt 13 kap. 13 § andra stycket är avtal om kommande bodelning (som inte är ett giltigt föravtal) ogiltigt, om det inte är ett äktenskapsförord. 

Ett avtal om att utge mahr någon gång i framtiden uppfyller inte funktionen av ett äktenskapsförord och möter heller inte kraven för ett giltigt föravtal om bodelning, eller en giltig utfästelse om gåva. Enligt Högsta domstolen kan avtalet därför inte göras gällande vid en tvist i svensk domstol. 

En tillämpning av att någon gång i framtiden utge mahr skulle föra med sig stora avsteg från den svenska familjerättsliga regleringen och de principer som bär upp den, enligt Högsta domstolen.

Om du avtalade om att i framtiden utge mahr när du gifte dig, men nu har ansökt om äktenskapsskillnad, är det klokt att ta hjälp av en jurist. 

Har du HELPs Juristförsäkring?

Kontakta din jurist genom att logga in på Min sida

Min sida
Juridisk ordbok