Hoppa till innehåll
Min sida

Matte och husse separerar. Vem får hunden?

Många husdjur ses som familjemedlemmar även om de i lagens mening är lös egendom.

Det som avgör vem som får Fido vid en separation är vem som äger honom. När sambor separerar är husdjur inte del av den egendom som enligt sambolagen ska delas. Hunden, katten eller sköldpaddan kommer därför att få följa med den som är dess faktiska ägare – utan att den andre parten behöver kompenseras. Om samborna äger djuret tillsammans blir det lite mer komplicerat. De fortsätter då att äga djuret tillsammans och med samäganderätt, om de inte lyckas lösa ägandet på frivillig väg. Som samägare måste de vara överens om i princip allt som rör djuret. Om de inte lyckas enas om vad de ska göra med djuret kan det med stöd av samäganderättslagens regler sättas under god mans förvaltning eller utbjudas på offentlig auktion (där även de som är stridande får försöka ropa hem djuret).

Så blir ditt husdjur "lös egendom"

När två som är gifta separerar ingår husdjur som huvudregel i den egendom som ska delas mellan makarna, om inte annat har bestämts genom äktenskapsförord, i gåvobrev eller i testamente. Är den ene maken ensam ägare till djuret har denne rätt att få det på sin lott i bodelningen. Den andre maken kompenseras då istället med egendom eller pengar. Då "begagnade" djur ofta har ett lågt marknadsvärde kan kompensationen lätt kännas som en klen tröst.

Om båda makarna äger djuret tillsammans kan det istället bli en bodelningsförrättare, eller i förlängningen en domstol, som får sista ordet och avgör vem som får djuret.

För att visa att man äger ett djur, ensam eller tillsammans med sin tidigare respektive, är det viktigt att kunna bevisa att man köpt djuret, varit med och betalat det eller att man fått djuret, eller ett delägarskap i det, som gåva. 

Har du HELPs Juristförsäkring?

Kontakta din jurist genom att logga in på Min sida

Min sida
Juridisk ordbok