Hoppa till innehåll
Min sida

Vad är dold samäganderätt och hur påverkar det dig som sambo?

Oftast blir den som köper något också ägare till det, det gäller även gifta och sambor. Om din sambo köper en bil blir bilen bara hans eller hennes. Om du däremot bidrar till köpet kan du ha ett anspråk på delägarskap, även om din sambo står som ensam ägare.

Innehåll:

Anchor tag: 1

Sambors äganderätt

När man lever tillsammans är det lätt att tycka att det inte spelar så stor roll vem som äger vad. Men det kan det göra. Om din respektive är ensam ägare till t ex er bostad har hen rätt att behålla den om ni skulle separera, om inte du har större behov av den. Du kan visserligen ha rätt att bli kompenserad med pengar eller annan egendom, men bostaden blir inte din.

Om det istället är en bil som din respektive är ägare till ser situationen olika ut, beroende på om ni är gifta eller sambor. Varken som sambo eller gift kan du kräva att du ska få din respektives bil vid en separation, även om det är du som behöver den mest. Är ni gifta har du oftast rätt att bli kompenserad för bilens värde, är ni sambor får du däremot ingenting. Det beror på att bilar inte ingår i en bodelning mellan sambor.

Det är först när du och din respektive betalar någonting tillsammans som ni direkt blir samägare och får samma rätt till egendomen. Du kan också bli samägare genom att din respektive köper något och ger dig en andel av det som gåva, eller tvärt om. Det följer dock inte automatiskt av att man gifter sig eller flyttar ihop.

 

Anchor tag: 2

Dold samäganderätt

Om din make eller sambo köper något åt er, och du bidrar ekonomiskt till köpet, kan du vara att anse som dold samägare. För andra kan det se ut som att din make eller sambo äger den köpta egendomen ensam. Du kan dock ha rätt till en andel av egendomen i egenskap av dold samägare, trots att detta inte är tydligt för andra än dig och din respektive.

För att dold samäganderätt ska föreligga måste tre kriterier vara uppfyllda:

Det som avgör om dold samäganderätt har uppkommit är alltså förhållande när egendomen köptes, inte vad som hänt därefter.

Har du HELPs Juristförsäkring?

Kontakta din jurist genom att logga in på Min sida

Min sida
Juridisk ordbok