Hoppa till innehåll
Min sida

Om jämkning vid bodelning

Om man är gift eller sambo en kortare period och sedan separerar, hur fungerar det då med jämkningsreglerna?

Vi tar Anna och Johan som exempel. De träffas på en nyårsfest och kärleken spirar mellan dem. Två år senare gifter de sig och ser förväntansfullt fram emot att starta ett liv tillsammans. Men livet blir inte som de tänkt sig och den kärlek som skulle vara för evig tar slut redan efter ett år som gifta. Nu börjar ett tufft jobb med att komma överens om hur tillgångarna ska fördelas mellan dem i bodelningen. Nu blir Anna orolig, hon har nämligen större tillgångar än Johan och har hört att alla deras tillgångar och skulder nu ska delas lika mellan dem.

Innehåll:

Anchor tag: 1

Bodelningen

Det Anna har hört stämmer för de flesta som går igenom en skilsmässa. När ett äktenskap tar slut ska en bodelning göras och det är då man kommer överens om hur giftorättsgodset, det vill säga alla tillgångar och skulder som inte är enskild egendom, ska delas mellan makarna. Regeln har tillkommit för att skydda den make som är ekonomiskt svagare, som till exempel har varit hemma med barnen, om äktenskapet skulle ta slut.

Anchor tag: 2

Giftorättsgodset

När allt giftorättsgods ska delas lika mellan makar kan det slå väldigt hårt om de kanske inte varit gifta länge, har skilda ekonomier eller stora skillnader i tillgångar. Av den anledningen finns det möjlighet att jämka hur mycket giftorättsgods som ska ingå i bodelningen om äktenskapet har varit kort. Med kortvarigt menas här kortare än fem år. Om makarna varit sambor före giftemålet ska däremot även sambotiden räknas in.

Jämkningen görs schablonmässigt som en trappa och kopplas till äktenskapets längd i förhållande till fem år. Det innebär i stora drag att om man varit gift i ett år ska endast 20 % av giftorättsgodset ingå i bodelningen, har äktenskapet varat i fyra år ska 80 % ingå och så vidare.

Anchor tag: 3

Jämkningsregeln

I Annas och Johans fall var de sambo i ett år och gifta i ett år och det betyder att 40 % av giftorättsgodset ska delas mellan dem. Anna, som har tillgångar netto på 500 000 kronor, får undanhålla 60 % av detta, alltså 300 000 kronor. Johan, som har tillgångar netto på 100 000 kronor, får undanhålla 60 %, alltså 60 000 kronor. Nettotillgångar som ska delas mellan makarna blir därför bara 200 000 kronor från Annas håll och 40 000 kronor från Johans håll. Därför kan Anna vara förhållandevis lugn; den största andelen av hennes tillgångar ingår inte i bodelningen.

Anchor tag: 4

Begär jämkning

Jämkningsregeln vid korta äktenskap är inget som sker automatiskt, det är något man måste begära. Det är viktigt att veta att regeln inte alltid är aktuell bara för att äktenskapet är kort - man utgår också från om den är skälig utifrån makarnas situation.

Har du HELPs Juristförsäkring?

Kontakta din jurist genom att logga in på Min sida

Min sida
Juridisk ordbok