Hoppa till innehåll
Min sida

Bodelning - skilsmässa eller separation

När man skiljer sig eller separerar har man ofta frågor om bodelning. Hur gör man? Måste man ha en jurist? Läs mer om när, hur och varför ni ska bodela om ni går skilda vägar.

Innehåll:

Bodelning vid skilsmässa

Utgångspunkten när man skiljer sig är att makarna gemensamt ska bodela och sedan upprätta ett skriftligt dokument som redogör för hur egendomen fördelas dem emellan. Båda makarna ska sedan underteckna handlingen som vanligen kallas för bodelningsavtal. Ibland räcker det med en enklare bodelningshandling. Så kan det t ex vara när makar har ett äktenskapsförord där det har avtalats att all makarnas respektive egendom är enskild, eller då ingen begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

Vad händer om man inte bodelar?

Det händer ibland att ingen bodelning efter skilsmässa görs att den ena maken återkommer efter flera år och begär att det ska göras. Till skillnad från i samboförhållanden finns det ingen uttrycklig tidsgräns för hur sent en make eller maka kan begära en bodelning. Det betyder i praktiken att det alltså går att bodela långt efter en skilsmässa. Kanske stod den ena maken som ägare av en fastighet under äktenskapet, behöll den efter skilsmässan för att senare vilja sälja den. Det är Inskrivningsmyndigheten som beviljar lagfarter och de kommer då att fråga den av de före detta makarna som inte äger fastigheten, om denne har något att anföra kring försäljningen.

Bodelning mellan sambor

För sambor ser lagstiftningen lite annorlunda ut. När man separerar från sin sambo måste man bara bodela om någon av samborna begär det. Dessutom har man bara ett år från separationen på sig att begära en bodelning. Om mer än ett år har gått förlorar man rätten att begära bodelning. För sambor är det enbart bostad och bohag som är anskaffat för gemensamt bruk, så kallad samboegendom, som kan bodelas.

Det finns också situationer då två personer som varit gifta eller sambo står tillsammans på en fastighet, men aldrig bodelar. Det innebär att man blir samägare till den egendom som skulle ha bodelats. Vid samägande tillämpas en särskild lagstiftning som reglerar hur exempelvis en försäljning får gå till.

Med andra ord - det är viktigt att bodela efter en separation.

Har du HELPs Juristförsäkring?

Kontakta din jurist genom att logga in på Min sida

Min sida
Juridisk ordbok