Hoppa till innehåll
Min sida

Generationsskiften

Med åren börjar många fundera mer på vad som ska hända med deras egendom när de själva inte finns längre. Vissa vill fördela sin egendom medan de fortfarande är i livet, andra vill lämna det helt åt sina efterlevande.

Inga sätt att hantera ett generationsskifte är fel, men det kan vara bra att fundera igenom både praktiska och känslomässiga konsekvenser av det alternativ du väljer.

Till exempel kan du önska att arvet fördelas rättvist mellan dina arvingar men att någon av dem ska få en viss sak, att din partner får rätt att tillbringa tid i sommarhuset trots att det tillfaller någon annan eller att det dina barn ärver blir enskild egendom som inte delas vid eventuell skilsmässa.

Om du vill börja fördela egendom under din levnad kan du göra det genom gåva, köp och bodelning. För att undvika oönskade ekonomiska och skattemässiga konsekvenser är det bäst att kontakta en jurist för rådgivning och för att upprätta gåvobrev, köpekontrakt och bodelningsavtal så att allt blir korrekt gjort.

Vill du att din egendom fördelas först efter din bortgång är det också en bra att kontakta en jurist, för att få hjälp med att upprätta ett testamente.

Det är också viktigt att se över vem som står som förmånstagare till livförsäkringar. Har du skrivit ett förmånstagarförordnande för många år sedan? Kontakta ditt försäkringsbolag för att se till att dina försäkringspengar tillfaller den du fortfarande vill ska få dem.

Om du är kund hos HELP försäkring är du varmt välkommen att kontakta oss så går vi igenom din situation och upprättar de dokument du behöver. Det ingår i din försäkring och kostar dig ingenting.

Juridisk ordbok