Bostad & egendom

Livet som bostadsägare bjuder på både glädje och mer eller mindre välkomna överraskningar. Behöver du vägledning kan du tröska igenom Jordabalken 3 kapitlet. Eller enklare - läsa vad våra jurister skriver här, om allt från grannförhållanden till vad som gäller vid om- och tillbyggnader.

 

Hjälp från HELP

Fiberdragningen

Kunden beställde fiberdragning av sin kommun. Kommunens  underentreprenörer hade dock bara gått igenom grävningsarbetet från tomt till hus och inte mellan fastigheterna, då kunden äger två fastigheter.

Den uppsagda lägenheten

Kunden blev uppsagd från hyreslägenhet av hyresvärden och ringde sin jurist på HELP för att få hjälp att bo kvar.


Byggbråket

När medlemmen byggde ett hus uppstod snart tvister med byggaren. Parterna råkade i luven på varandra om obeställda arbeten, dåligt hantverk och saltade fakturor.


Grannfejden

När medlemmen gjorde en tillbyggnad på sin fastighet kom grannen med skadeståndskrav och menade att byggarbetet hade orsakat skador på dennes bostadshus.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se